Polish English German Russian

News

Zawody "Flądra 2013"

skwbelona-degaSportowy Klub Wędkarski " Dega Belona" zaprasza na I Otwarte zawody Surfcastingowe " Flądra 2013". Zawody odbędą się dnia 20,.04.2013 w Helu ( plaża na cyplu). Koszt uczestnictwa 25 zł. Organizator zapewnia ciepły posiłek, puchary i dyplomydla zwycięzców oraz miłą atmosferę. Zapisy pod numerem telefonu 605 286 779. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 16:00. Regulamin zawodów pod linkiem "więcej"

 

REGULAMIN ZAWODÓW SURFCASTINGOWYCH "Flądra 2013"
(opracowany przez Zarząd SKW "DEGA BELONA" Hel)
 
I. CEL ZAWODÓW.
1.1 Propagowanie morskiego wędkarstwa plażowego.
II. PRZEPISY OGÓLNE.
2.1 Terenem zawodów jest brzeg Morza Bałtyckiego ( plaża na Cyplu Helskim ).
2.2 W terminie przyjętym na rozegranie zawodów, obowišzuje bezwzględny zakaz przeprowadzania treningu przez zawodników zgłoszonych do zawodów w obrębie obszaru wyznaczonego na teren zawodów.
2.3 Każdy uczestnik zawodów musi znać aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujšcych w łowisku. Każdy zawodnik jest zobowišzany do posiadania wypychacza haczyków oraz sprzętu do mierzenia ryb.
2.4 Sprzęt wędkarski należy tak używać, by nie zagrażać innym osobom.
2.5 Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wyrzšdzone przez zawodników podczas trwania zawodów.
 2.6 Teren zawodów podzielony jest na oznaczone stanowiska.
III. ŁOWIENIE I OBCHODZENIE SIĘ Z RYBAMI.
3.1 Poczštek i koniec łowienia następuje wyłšcznie na sygnał sędziego. Niedopuszczalne jest łowienie przed lub po sygnale. Wykroczenie przeciw tej zasadzie, prowadzi do dyskwalifikacji.
3.2 Wszystkie czynno?ci zwišzane z łowieniem zawodnik wykonuje samodzielnie.
3.3 Holowanie i podbieranie ryby musi się odbywać w obrębie stanowiska.
3.4 Holowanš rybę wolno lšdować podbierakiem lub poprzez wy?lizg.
3.5 Ryby niewymiarowe lub będšce pod ochronš należy po wypięciu wypu?cić do łowiska. Ryba zacięta poza obrębem pyska, nie jest zaliczana do punktacji.
3.6 Złowione ryby wymiarowe natychmiast zgłaszamy do sędziego. Sposób zgłaszania ustala organizator.
3.7 Każdy zawodnik jest osobi?cie odpowiedzialny za jako?ć złowionych ryb, ma obowišzek przetrzymać rybę w dobrej kondycji do chwili pomiaru.
3.8 Złowione ryby, sędziowie po zmierzeniu i zarejestrowaniu połowu, oddajš  zawodnikom.
3.9 Je?li w czasie pierwszej godziny łowienia zawodnik dowiedzie, że jego stanowisko jest szczególnie upo?ledzone (przeszkody nienaturalne) może nastšpić wymiana stanowiska na zapasowe. Nie następuje jednak żadne wyrównanie czasowe. O zmianie stanowiska decyduje sędzia główny.
3.10 Opuszczenie stanowiska przez zawodnika dozwolone jest po zawiadomieniu sędziego. Przed opuszczeniem stanowiska zawodnik musi wyjšć swoje zestawy z wody.
3.11 Zawodnik jest zobowišzany przy wszelkich przerwach w łowieniu (zmiana miejsc, zmiana stanowiska, itp.) wyjšć swoje zestawy z wody.
Na polecenie sędziego zawodnik musi pozostać na stanowisku dopóki sędzia nie zarejestruje dotychczasowego połowu.
3.12 Stosowanie innych metod połowu niż dozwolone powoduje, dyskwalifikację.
3.13 Wędki muszš być ustawione w sposób stabilny na stojakach, w rurach itp., na stałym lšdzie, w obrębie stanowiska.
3.14 Wej?cie do wody możliwe jest wyłšcznie w czasie wykonywania rzutu. Dozwolone jest wej?cie do wody na głęboko?ć bezpiecznš.
3.15 W przypadku, gdy zawody odbywać się będš w porze wieczornej lub nocnej, zezwala się na używanie ?wietlnych lub d?więkowych sygnalizatorów brań, a także małych ?ródeł ?wiatła (latarek czołowych) ? jednak nie może to utrudniać łowienia innym zawodnikom.
3.16 Zabrania się zanęcania łowiska.
3.17 Przynętę w łowisku umieszcza się wyłšcznie przy pomocy wędziska. Inne sposoby sš zabronione. Ze względów bezpieczeństwa, dopuszcza się jedynie rzut znad głowy.
IV. SPRZĘT.
4.1 Dopuszcza się łowienie przy pomocy dwóch wędek.
4.2 Dopuszcza się wyłšcznie łowienie metodš gruntowš.
4.3 Wędka gruntowa może być uzbrojona w maks. dwa haczyki o pojedynczych grotach, zawišzane na przyponach.
4.4 Przypony mogš być wyposażone w dodatkowe sztuczne elementy wabišce o maksymalnym wymiarze 15 mm.
4.5 Ciężarki gruntowe mogš być dowolne, nie mogš posiadać koszyczków zanętowych , powinny zapewniać stabilizację zestawu przy trudnych warunkach morza i silnego wiatru (nie mogš być znoszone na sšsiednie stanowisko).
4.6 Zawodnik jest zobowišzany do stosowania żyłek (plecionek) o odpowiedniej wytrzymało?ci, gwarantujšcych bezpieczeństwo podczas rzutów i holowania ryb.
V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.
5.1 W zawodach łowi się ryby występujšce w łowisku i okre?lone przez organizatora.
5.2 Należy przestrzegać wymiarów i okresów ochronnych. Obręby ochronne oraz tarliska sš wyłšczone z zawodów.
5.3 Zabrania się używania jako przynęty organizmów objętych ochronš gatunkowš oraz ikry.
5.4 Zawody rozgrywane sš w turach przy czasie trwania jednej tury minimum 4 godz.
5.5 Losowanie stanowisk odbywać się będzie oddzielnie przed rozpoczęciem każdej tury.
5.6 Obowišzujš następujšce sygnały:
- pierwszy ? poczštek czasu na przygotowanie;
- drugi ? rozpoczęcie łowienia;
- trzeci ? sygnał 5 min. przed zakończeniem łowienia ? nakaz wyjęcia  z wody jednego zestawu;
- czwarty ? zakończenie łowienia.
5.7 Przy nagłym załamaniu się pogody czas trwania jednej tury może zostać  skrócony. Zawody sš zaliczone jeżeli trwały minimum połowę czasu jednej tury,  a w zawodach wieloturowych, uznaje się je za rozegrane, jeżeli trwały  jednš turę.
VI. PUNKTACJA.
 6.1 W zawodach morskich stosuje się punktację długo?ciowš.
6.2 Długo?ć ryby mierzona jest od czubka głowy (pyska) do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
6.3 Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy centymetr złowionych ryb i 10 pkt. za każdš złowionš sztukę.
Przy obliczaniu punktacji obowišzuje zasada zaokršglania wymiaru ryby w górę do najbliższego pełnego centymetra (czynno?ci tej dokonuje Główna Komisja Sędziowska). Zaokršglanie w ?górę? nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.
6.4 Pierwsze miejsce zdobywa zawodnik z największš ilo?ciš punktów.
6.7 Zawodnik, który nie złowił ryb otrzymuje miejsce równe liczbie startujšcych

VII. KARY DYSCYPLINARNE.
7.1 Do dyskwalifikacji w turze prowadzi:
- wykroczenie przeciwko przepisom o ochronie zwierzšt;
- zgłoszenie niewymiarowej lub będšcej pod ochronš albo złowionej przed  poczštkowym lub po sygnale końcowym ryby do komisji sędziowskiej;
- łowienie niezgodne z regulaminem pomimo wcze?niejszych ostrzeżeń  sędziego;
7.2 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za:
 - wyjštkowo nieetyczne i niesportowe zachowanie się w stosunku do  organizatora, sędziego czy zawodników;
 - przedstawienie komisji ryb nie złowionych przez siebie;
 - przedstawienie komisji ryb manipulowanych długo?ciowo;
 - używanie alkoholu lub innych ?rodków odurzajšcych i doprowadzenie  się do stanu będšcego zagrożeniem dla siebie i innych;

Nie posiadasz uprawnień do dodawania komentarzy.

Ostatnie komentarze

 • jaw.esox 19.06.2019 14:05
  zaproszenie
  W imieniu Kadry serdecznie zapraszam na zawody. Bieżące informacje na stronie FB Kadra PZW ...
   
 • piform 08.01.2019 14:15
  Ooo!
  Ooo! Obszernie, obrazowo i obrazoburczo zarazem...ostat nie z tej przyczyny, że wciąż mam wrażenie, iż ...
   
 • Kropek 08.01.2019 08:45
  Wielkie Dzięki
  Andrzeju wielkie dzięki za tak rzetelny i profesjonalny tekst. :)
   
 • Kropek 10.03.2018 09:00
  RE: EOBC po raz trzeci - relacja
  krew to może nie ale pot na pewno no i odrobin strachu, bo zapomniałem napisać o kilkunastometro wym ...
   
 • Hanys 06.03.2018 09:34
  RE: EOBC po raz trzeci - relacja
  KREW i POT płynie z tej relacji :lol: A niby wędkarstwo to przyjemność i relaks . Pozdrawiam HANYS

Live Chat

Włącz/wyłącz Dźwięk Emotikony Historia Małe info Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

15:30-- Kropek: Zejście 45
3:40-- leso: Tomciu ,noc minęła spoko . A Kropek powinien pomyśleć nad kubkami termicznymi, bo dłużej trzyma ciepłą kawę ! A i otwarty do zimnych napojów to podstawa wyposażenia surfcastingowca, zwłaszcza na zawodach .... ;)
3:41-- leso: Już się nie mogę doczekać kiedy te wasze mordeczki znowu zobaczę :)
8:32-- wilkijakies: :)
19:52-- WladekPL: «link» - podsumowanie Zawodów Rzutowych Karwia 2016 Tam też jest tabela z wynikami...
8:51-- Kropek: Z kuluarów dochodzą mnie słuchy że już jest 50 osób zgłoszonych do startu w 1 KLS 2016 - czyżby szykował się nowy rekord :)
13:54-- Marcin: 51 osób w tym jedna Jadźka ;)
12:00-- Kropek: :)
16:39-- Hanys: Kto widział Kwietniowe WW ??
8:31-- badpi: Widziałem. Kilka znajomych mordek się w nim pojawiło.
6:44-- Marcin: Same wredne mordy :P
2:24-- leso: Wiadomość z pierwszej ręki . Na 1 KLS jest już 99 chętnych !!! O.O KLS to POTĘGA !!!
12:43-- Hanys: Organizator ma KŁOPOT :D trzeba 5 km piaskownicy zarezerwować .
6:24-- janusz: witam
2:46-- Kropek: International Grauvell Cup przyjmuje jeszcze zgloszenia do Piatku, 13.05.16 godz. 13:00 - kto zapomniał ma jeszcze szansę :)
23:55-- wilkijakies: Dzień dobry LeSo...8)
0:13-- wilkijakies: Arek, wszystkiego dobrego z okazji DNIA LEŚNIKA..... :) taczki aktualne..?:P
17:32-- krzysiekslask: czołem , mam pytanko wybieram sie nad morze do ustronia morskiego jest mozliwosc łowinia z brzegu morza i gdzie sie robi opłaty i starac sie o jakies pozwolenie
11:43-- Trebron: Warto było zrobic pentelke 250km na Piaski
13:10-- krzysztof_pl: Witam. Niebawem KLS w Kołobrzegu, zachęcam do zapisów. Prowadzimy negocjacje z rybami, by brały jak rok temu ;)
2:03-- leso: Krzychu życzę owocnych negocjacji !!!
6:28-- krzysztof_pl: Zapisanych 66 zawodników na zawody KLS w Kołobrzegu. Do zobaczenia i powodzenia na zawodach!
16:55-- krzysztof_pl: Dopisałem ostatnich zawodników, obecnie 69.
16:40-- kusy85: Witam
16:41-- kusy85: chcialbym zapytac czy ktos probowal polowow surfcastingowych z plaz trojmiejskich?
20:50-- rybakjacek: witam.niebawem 12 listopada Ostatki Surfcastingowe zachęcam do zapisów info na wlwdek.pl
20:28-- Mich1111: Witam
20:29-- Mich1111: Witam chciałem dowiedzieć sie czy ktoś łowił w Milnie lub Łazach
21:44-- Mich1111: Witam czy może ktoś polecić jakieś klub surf w Koszalinie lub w okolicy z góry dziękuje:)
19:20-- Kropek: Osobiście to mogę polecić klub Tubis ale my mamy kawałek do Koszalina :)
9:54-- Hanys: Kropek co to za odległość do Koszalina !!?? przecież macie reprezentacje na Śląsku .
10:16-- WladekPL: RZUTÓWKA 2017 - już 5 MARCA - serdecznie zapraszamy do spotkania się w miłym gronie, pogadania, zjedzenia czegoś smacznego i sprawdzenia swojego sprzętu...
21:07-- Grzechu: Mich1111, Zdarza nam się jeździć do Mielna czy też Łazy. Bardziej jednak wybieramy swoje łowiska w okolicach Kołobrzegu. Mamy także znajomych zapaleńcó którzy w MIelnie czy łazach bywają niemal codziennie :) Jeżeli jesteś zainteresowany jakimiś szczegółami i masz pytania możesz pisać na priv czy też na Facebooku Piscari Team albo bezpośrednio do mnie Grzegorz Wiatrowski. Pozdrawiam ;)
19:13-- studnicki196: Witam, wybieram sie w tym roku na urlop do rewala i czcialbym tam troche powedkowac z brzegu i prosil bym o jakies wskazowki bo pierwszy raz bede wedkowal nad morzem. Czy w okolicy sa jakies miejsca na ktorych mozna ocs zlapac?
23:11-- wilkijakies: Cycu, jesteś>>>?
23:11-- wilkijakies: Na pochybel.....

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać wiadomości, zerejestruj or zaloguj

Facebook

wspolpraca

propozycje

reklama

kontakt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystając z tej strony bez zmiany ustawien przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Aby dowiedziec sie więcej, w tym jak zarzadzac plikami cookies - kliknij.

Akceptujesz pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information